İltihaplı ve çok hızlı çoğalan deri hastalıklarının tedavisinde, farklı ışık tedavileri yıllardır başarı ile kullanılmıştır ancak burun mukozasının iltihaplı hastalıklarından biri olan allerjik riniti tedavi edebilen ilk metot, rhinolight fototerapidir.

Burun içi Rhinolight fototerapi, allerji yaratan etkenlerin, nasıl septomlar verdiğine bakılmaksızın, allerjik burun akıntısının tedavisi için geliştirilmiştir.
Rhinolight medikal fototerapi, burun içerisine yapılan ışık tedavisidir. Nazal mukozanın bu ışığa maruz bırakılması, allerjik rinitin birçok semptomunu azaltır ya da sona erdirir. Ağrısız tıbbi tedavi, sadece birkaç dakika sürmektedir. Hastaların yaşam kalitesi, uygulanan fototerapi sayesinde bir ya da iki tedaviden hemen sonra daha iyi hale gelmektedir. Hem mevsimsel hem de tüm yıl süren allerjik nezlesi olan hastalarda ışık tedavisi ile burunda allerjiye bağlı gelişen kaşıntı, akıntı, tıkanma, hapşuruk gibi her türlü şikayet başarı ile azaltılmakta ya da yok edilmektedir.

Rhinolight Tedavisinin Uygulandığı Hastalar :

 1. Kombine oral antihistaminik ve burun içi ilaç tedavisi kullanılarak yeterince kontrol edilemeyen semptomları olan hastalar,
 2. Olağan ilaç tedavisinin istenmeyen etkileri tetiklediği veya ilaç etkileşimi ile sonuçlandığı hastalar,
 3. Uzun süreli ilaç tedavisi almak istemeyen hastalar.

Rhinolight Tedavisinin Uygulanamadığı Hastalar :

 1. Anatomik bir problem (örneğin septum sapması) nedeniyle, tedavinin reçetede yazılan dozda yapılmasının teknik olarak imkansız olduğu hastalar için,
 2. Allerjik rinitin yanı sıra burun boşluğunun diğer aktif iltihaplı hastalıklarından (örneğin bakteriyel veya viral enfeksiyon) şikayeti olan hastalar için.
 3. Diğer ciddi hastalıkları (örneğin, nasopharyngealis tümörü) olan hastalar için. Bu olasılıkları gidermek için tedaviden önce otorengolojik muayene tavsiye edilir.
 4. Işığın etkisi nedeniyle daha önceden derileri üzerinde herhangi bir kronik değişim meydana gelen hastalar için.
 5. Çocuklarda, ışık tedavisi kullanımı ile ilgili henüz yeterli klinik bilgi birikimi olmadığından, Rhinolight uygulaması 14 yaş altında önerilmemektedir.

Tedavinin Hastalar Açısından Etkinliği

Rhinolight medikal fototerapi ile tedavi görmüş olan bütün hastalar, nazal semptomların (nazal kaşıntı, hapşırık, rinore, nazal tıkanıklık vb. gibi) azaldığını ya da durduğunu belirtmektedirler.
Hastalar tedavi süresince, başka hiçbir tedavi uygulamasına maruz bırakılmamışlardır. Sözkonusu hastalar, tıbbi tedaviye dirençli, allerjik rinit şikayeti olan hastalardır. Tedavi dönemi, polen seviyesinin sabit artışı ile aynı zamana denk gelmiştir.

Tedavi :

Rhinolight medikal fototerapi tedavileri, birbirini takip eden iki hafta sürmektedir.

 • Tedaviden sonuç alınabilmesi için minimum 6 seans uygulanması gerekir.
 • İlk tedavi, burun deliği başına 2 dakika sürer. Bundan sonra tedavilerin süresi burun deliği başına 3 dakikaya ulaşıncaya kadar aşamalı olarak artırılır.
 • Tedavi, yeni bir allerjik reaksiyonun ortaya çıkmasının üzerine ya da yeni bir polen mevsiminin başlangıç aşamasında tekrar edilebilir.
 • Bazı vakalarda nazal mukozada kuruluk meydana gelmektedir. Bu durum, A vitamini yağı ile başarılı olarak tedavi edilebilmektedir.
 • Çocuklarda, ışık tedavisi kullanımı ile ilgili henüz yeterli klinik bilgi birikimi olmadığından, Rhinolight uygulaması 14 yaş altında önerilmemektedir.

Yan Etkileri:

Tedavinin tek olası yan etkisi, burun mukozasında kuruluktur. Bu durumda mukozaya A vitamini yağı uygulanmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler :

Tedavi süresinde ışığın göze temasından kaçınınız.

Tedavi süresinde, belirli bir alanın uzun bir süreli aydınlatılmasından kaynaklanan burun mukozası kurululuğunu engellemek için, burun boşluğunu dikkatli ve sürekli dairesel hareketlerle ışığın, mukozanın farklı yerlere teması sağlanmaktadır.

Deri yüzeyinin, diğer alanların ya da cisimlerin aydınlatılması, kesinlikle önerilmemektedir.