Üroloji

Üroloji Bölümümüzde üreme organları, böbrekler, idrar yolları, idrar torbası, prostat, testisler ve penis ile ilgili tüm hastalıkların teşhis ve tedavileri yapılmaktadır. Prostat, idrar yolları ve mesane ameliyatlarında kapalı kamera yöntemi uygulanmaktadır.

ESWL – Taş Kırma Uygulaması: Hastanemizde böbrek taşlarının tedavisinde son teknoloji olan ESWL cihazı kullanılarak, anestezi uygulamadan ağrısız, sancısız tedavi olanağı sunulmaktadır. ESWL adı verilen cihaz vücut dışından taşın olduğu bölgeye “sadme dalgaları” göndererek taşlara ulaşır ve bu dalgalar yardımıyla taşları kırar.

Sistoskopi: Sistoskopi ürolojinin olmazsa-olmaz tanı ve tedavi yöntemlerinin başında gelir. Sistoskopi, idrar kanalının ucundan girilerek idrar borusu ve mesanenin gözle görülerek değerlendirilmesi, hastalık tanılarının konulması ve bazı tedavilerin yapılmasına olanak sağlayan bir işlemdir. Yapılma nedenleri:

  1. Tanısal amaçlı: İdrar yaparken gözle görülebilen ya da idrar tahlilinde saptanan kanamaların sebebini araştırmak için, mesane kanseri nedeniyle takip edilen hastaların periyodik kontrolleri için, sebebi açıklanamayan ve ilaç tedavilerine dirençli tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları için, şüpheli alt üriner sistem şikayetleri için, üst üriner sistemin görüntülenmesi amacıyla kontrast madde vererek grafi çekmek için ve şüpheli durumlarda biyopsi almak için kullanılabilir.
  2. Tedavi amaçlı: Transüretral prostat rezeksiyonu (iyi huylu prostat büyümlerinde dış idrar kanalından girilerek prostatın traşlanması), internal üretrotomi (dış idrar kanalındaki darlığı açma işlemi), kapalı yöntemle mesane taşının kırılması ve üst idrar kanalına geçici katater takma işlemleri için kullanılır.

Sık Sorulan Sorular

Böbrek ağrısına ne iyi gelir?

Bol sıvı tüketmeniz böbrek taşı ağrınızı azaltacaktır.Bunun sebebi ufak parçalı taşların idrar yoluyla dışarı çıkmasının sağlanmasıdır.Büyük parçalar hala vücudunuzda durduğundan sorun tam anlamıyla çözülmüş sayılmaz.

Testislerin her biri skrotum içinde birer sperm kanalı üzerinde asılı olarak bulunurlar. Bu kanallar da testisleri besleyen kan damarları vardır. Testislerin burulması yakasında, testis sperm kanalı etrafında döner ve bu durumda testise kan gitmez. Bu sorun bazen hiçbir nedene bağlı olmaksızın, hatta bazen uykuda ortaya çıkar. Bunun dışında ağır fiziksel hareketle de meydana gelebilir.

Belirtiler

– Tek testiste ani ve genellikle şiddetli sancı;

– Skrotum içinde testislerden birinin yukarı çıkması;

– Bulantı ve kusma;

– Baygınlık hissi;

– Şişme;

– Ateş.

– Testiste aniden veya agır fiziksel hareketten sonra ortaya çıkan, ani şiddetli sancı (acil).

Üretra (penisin içindeki idrar ve meniyi taşıyan ince boru) o kadar daralır ki, idrarın geçmesine engel olur. Bu seyrek görülen bir olaydır. Üretra daralmasının birçok nedeni olabilir. Penisin incinmesi veya bir hastalık sonucunda oluşup, zamanla büzülerek yolu daraltan yara izi, bunlardan birkaçıdır. Çok ender olarak idrar yolu tamamen kapanabilir. Üretra daralması, akut bir belsoğukluğu olayından yıllar sonra ortaya çıkabilir.

Belirtileri

– İdrara çıkma zorluğu

– Ağrılı idrara çıkma.