Neden Check-Up Yaptırmalıyız?​

Check-up herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişilerin risk altındaki organ ve sistemlerinin periyodik kontrollerle incelenmesi ve olası sağlık sorunlarının şikâyet oluşturmadan saptanarak gerekli önlemlerinin alınması için yapılan sağlık durumu kontrolüdür. Yılda bir kez yaptıracağınız check-up ile olası sağlık sorunlarınızı önceden belirleyip erken tanı ve tedavi şansına sahip olabilirsiniz.

Unutmayın ki; Önemsiz olduğunu düşünüğünüz bir belirti çok önemli bir hastalığın habercisi olabilir.

Önemli Notlar:

Check-up için laboratuar tetkikleri alınacağından 12 saat açlık gereklidir. 1 gün önceden alkol alınmamalıdır ve ultrasonografi için idrarınız birikmiş olmalıdır. Lütfen kahvaltı yapmadan ve idrarınızı yapmadan geliniz. Tüm tetkik ve muayeneleriniz bittikten sonra sağlığınız hakkında çıkacak profil ve önerilerimiz tüm tetkik sonuçlarınızla birlikte dosya halinde size sunulacaktır.

Herhangi bir şikayetle hastanemize gelmeniz halinde lütfen check-up dosyanızı yanınızda getiriniz.

Hastanemizde Yapılan Check-Up Programları

Standart Check-UP: 40 yaş altındaki kişilere önerilir. Dâhiliye, Genel cerrahi ve Diş muayeneleri ile rutin testlerden oluşur.

Geniş Check-UP: 40 yaş ve üzerindekilere önerilir. 7 uzman muayenesi ve tarama testlerini içerir.

Büyük Check-UP: 40 yaşın üzerinde, ayrıntılı kontrollerden geçerek tüm sistemlerin durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler içindir. 12 uzman muayenesi, ayrıntılı biyokimyasal ve görüntüleme tetkiklerini kapsar.

Kardiyolojik Check-UP: Her yaşta yapılabilir. Kalp ve damar sistemi ile ilgili muayene tetkiklerini kapsar.

Büyük Check-Up

Geniş Check-Up

Standart Check-Up

Kardiyolojik Check-Up

Ekonomik Check-Up

*Akciğer Grafisi

*AKŞ, BUN, HDL, AST, ALT

*Albumin

*Alkalen Fosfataz

*Amilaz

*Dahiliye Mua.

*Dermatoloji Mua.

*Diş Mua.

*Direkt Bilirubin

*Efor Testi

*EKG

*Ekokardiyografi

*Ft3, Ft4, TSH

*Gaitada Parazit

*Gaitada Gizli Kan

*Genel Cerrahi Mua.

*GGT, HBSAG, HIV

*Göğüs Hast. Mua.

*Göz Mua.

*Kadın Doğum Mua.(bayanlara)

*Kardiyoloji Mua.

*K.B.B. Mua.

*Kemik Dansitometri

 (bayanlara)

*Kreatinin, Trigliserid

*Mamografi

 (bayanlara)

*Meme USG (bayanlara)

*Nöroşirurji Mua.

*Ortopedi Mua.

*PSA (erkeklere)

*Psikiyatri Mua.

*Sedimantasyon

*Smear Testi

*Solunum Fonksiyon Testi

*Tam İdrar Tahlili

*Tam Kan Sayımı

*Total Bilirubin

*Total Protein

*Tiroid USG

*Tüm Batın USG

 (Renkli Doppler)

*Üroloji Mua.

*Akciğer Grafisi

*AKŞ

*ALT

*AST

*Amilaz

*BUN

*Dahiliye Mua.

*Gaitada Parazit

*Gaitada Gizli Kan

*Direkt Bilirubin

*Diş Mua.

*Efor Testi

*EKG

*Ft4

*Genel Cerrahi Mua.

*GGT

*Göz Mua.

*HDL

*HBSAG

*HIV

*Kardiyoloji Mua.

*K.B.B.Mua.

*Kemik Dansitometrisi

*Kreatinin

*LDL

*Mamografi

*Meme USG

*PSA (erkeklere)

*Sedimantasyon

*Tam İdrar Tahlili

*Tam Kan Sayımı

*Total Bilirubin

*Total Kolesterol

*Trigliserid

*TSH

*Tüm Batın USG

 (Renkli Doppler)     

*Ürik Asit

*Üroloji ve Kadın Doğum Mua.

*VDRL

*AKŞ

*ALT

*AST

*BUN

*Dahiliye Mua.

*Diş Mua.

*EKG

*Genel Cerrahi Mua.                 

*HDL

*Kolesterol

*Kreatinin

*LDL

*PA Akciğer Grafisi

*Sedimantasyon

*Tam İdrar Tahlili

*Tam Kan Sayımı

*TSH

*Tüm Batın USG

*Ürik Asit

*AKŞ

*ALT

*Efor Testi

*EKG

*Ekokardiyografi

*HDL

*Hemogram

*Kardiyoloji Mua.

*Kreatinin

*Kolesterol

*LDL

*Tele Kardiyografi

*Trigliserid

*Ürik Asit

*Gerekirse Tansiyon Holter   

*Gerekirse Ritim Holter

*AKŞ

*ALT

*AST

*BUN

*Dahiliye Mua.

*EKG

*HDL

*Kolesterol

*Kreatinin

*LDL

*PA Akciğer Grafisi

*Sedimantasyon

*Tam İdrar Tahlili

*Tam Kan Sayımı

*TSH

*Tüm Batın USG

*Ürik Asit

Check-Up