Psikiyatri

Psikiyatri uzmanı yönetimindeki kliniğimizde tanı için klinik görüşmelerden, muayenelerden, laboratuvar tetkiklerinden ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanılır ve duygu, düşünce ve davranışlar ile ilgili belirlenen bozukluklar da farmakoterapi (ilaçla tedavi) ve psikoterapi (ruhsal tedavi) yöntemleri ile tedavi edilir. Psikiyatri bölümümüzde, psikiyatrik sorunların tanısı ve tedavisi hakkında güncel, gerçekçi çözümler bilimsel/tıbbi temeller üzerinde üretilmektedir. 
 
İyilik hali; fiziksel, sosyal ve ruhsal alanlarda iyi olmanın bileşimidir. Yaşamın anlam ve amacının olması, doyum alma, olumlu-olumsuz duyguları dengeleme, kişisel gelişim, iyimserlik, yeterlilik, güvenlik ve bağımsızlık gibi yeterlilikler ile ruhsal iyilik hali sağlanır. Bu alanların bir veya birkaçında sorun olması diğer alanları da olumsuz etkiler; ruhsal ve genel iyilik halinde bozulmaya yol açar. Psikiyatri birimimiz iyilik haline odaklanmakta; bireyi fiziksel, sosyal ve ruhsal bir bütün olarak ele alarak hizmet vermektedir.  Psikiyatrik bozuklukların tanı, tedavi ve takibine yönelik ayaktan poliklinik hizmeti sunulmakta, ilaç tedavilerinin regülasyonu için hastaların yatışı sağlanabilmekte ayrıca hastanemizin yataklı servislerinde tedavi gören diğer hastalarımızın da iyilik halini sağlamaya yardımcı olacak şekilde konsültasyon taleplerine de yanıt vermektedir. 
 
Depresyon ve diğer duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk (takıntı zorlantı bozukluğu), stres ile ilişkili bozukluklar, ruhsal travma ve disosiyatif bozukluklar, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, cinsel işlev bozuklukları, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve diğer tıbbi hastalıklara eşlik eden psikiyatrik bozukluklar gibi psikiyatrinin pek çok alanında tanı, tedavi ve takip süreçleri yürütülmektedir. 
 

İleri Teknoloji

Birimimizde sizlere en iyi hizmeti verebilmek için en ileri teknolojik olanakları kullanıyoruz.

Tecrübeli Doktorlar

Doktorlarımızın tümü alanında tecrübeli ve oldukça bilgilidir.

Sık Sorulan Sorular

Üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun olmuş ve ruh sağlığı ve ruhsal hastalıklar konusunda uzmanlık eğitimi almış hekimdir. Psikiyatri (ruh hekimliği) tıpta uzmanlık dallarından biridir. Bu uzmanlık dalının konusunu ruh sağlığı ve ruhsal bozukluklar oluşturur. Psikiyatri uzmanının ana uğraşı alanı, ruhsal bozuklukların tanı, tedavi ve önlenmesi ve ruh sağlığının geliştirilmesidir. Hastasının ruhsal sağlığı yanında, tıbbın diğer alanlarında çalışan meslektaşları gibi hastasının bedensel sağlığını da dikkate alır.

Psikiyatri biliminin sadece ağır ruhsal hastalıklarla ilgilendiği düşüncesi geçerli bir düşünce değildir. Bu anlayış çok eskilerde kalmış ve geçerliliğini yitirmiş bir düşüncedir. Günümüz sınıflandırma sistemlerinde çok sayıda ruhsal bozukluk yer almaktadır ve bunların çok büyük bölümü ağır ruhsal bozukluklar dışında kalan bozukluklardan oluşmaktadır. Örneğin korkular, örneğin mutsuzluk, örneğin çekingenlik, örneğin nedeni bulunamamış ağrılar gibi birçok yakınma psikiyatri alanında değerlendirilen bozuklukların belirtileri olabilir.

Genel toplumun yaklaşık 1/3’ünde tedavi gerektirir bir psikiyatrik bozukluk olduğu bilimsel yöntemlerle açıkça ortaya konmuş bir gerçektir. Psikiyatri ile özdeşleştirilmiş olan ağır ruhsal bozuklukların genel toplumda görülme olasılığı ise %1-2 civarındadır. Bugün psikiyatrinin temel uğraşı alanını ağır ruhsal hastalıklar dışında kalan psikiyatrik bozuklukların oluşturduğunu söylemek mümkündür. En sık rastlanan psikiyatrik bozukluklar şöyle özetlenebilir.