ANASAYFA KURUMSAL FOTO GALERİ KADROMUZ DOKTORLAR S.S.S. ULAŞIM İLETİŞİM ENGLISH

Estetik ve Plastik Cerrahi

Plastik ve Estetik Cerrahiye Hoşgeldiniz
Öncelikle sunu belirtmek isterim ki bu makale sadece sizleri genel olarak bilgilendirmek amacı ile yapılmıştır. Günümüzde bilgiye ulaşmak ve bir konu hakkında bilgilenmek çok büyük kolaylık arz etmektedir.Gelişen teknoloji ve yaygınlaşan internet kullanımı bilgiye ulaşmayı çok kolaylaştırdı. Artık elinizdeki bir telefondan dahi bir kişi, bir konu hakkında bilgilenmek çok rahat. Ancak bu kadar rahat bilgiye ulaşmak internetin bu büyük dünyasında yanlış bilgilenmelere ve de değişk yerlerde kaybolup bilgi çöplüğünde boğulmalara yol açmaktadır. Gerçek doğru bilgi ve fikir elde etmek bu zaman diliminde çok ince birtakım nüanslar gerektiriyor.
Her yerde estetik kelimesi ile ilgili milyolarca sayfa veri elde edilebilinir. Ne nasıl nerde ne şekilde kaç paraya yapılmakta. Ancak bunlar çok yanıltıcı olabilmektedir Estetik ve Plastik Cerrahi konusu çok dar bir kapsamda değerlendirilip genellikle reklamlar ile farklı bir hasta potansiyeli yakalanmak istenmektedir. Buradaki asıl amaç ve önemli husus doktor hasta arsındaki ilişkidir. Ve karşılıklı duyulan güvendir. Zira Hastalık yok hasta vardır prensibi tıbbın temel prensibidir.Bu amaçla her hasta ve organizma bedenen ,ruhen, bir denge halinde bir uyum arzeder. Vücut yapıları bir harmoni içinde bulunur. Dolayısı ile Plastik ve Estetik cerrahi uzmanın yalnızca bir teknisyen olarak değil bu dengeyi ve uyumu bir sanatçı yapısı ile değerlendirerek aheng içinde işini yapmsı gereklidir. Bu ise kişiyi iyi tanıyarak çok iyi bir anatomi bilgisi, çok iyi bir fizyoloji ve sistem bilgisi ile aynı zamanda iyi bir gözlem yeteneğini ve iyi bir psikoloji bilgisini de içermelidir.
Biz işimizi yaparken, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak , önce zarar verme prensibini benimseyerek ve hastamız ile karşılıklı duyulan güven çerçevesinde bir ekip halinde yapmaya çalışıyoruz.
Herkes ameliyat olmak zorunda değil herkesi biz ameliyat etmek zorunda değiliz. Ancak kendiniz le ilgili vücut kısımlarınız ile ilgili sorununuz var ise ve bir takım değişimlerle mutlu olabileceğine inanıyorsanız ve gerçek dışı beklentileriniz yok ise ve işinde saygın, kendine güvenen ve vücuda maksimum saygın olan plastik ve estetik cerrahi uzmanı arıyorsanız bizi ve ekibimizi tanımak size mutluluk verecektir.

Saygılarımla
Op. Dr. S. Ali KIZILKAYA
Plastik Cerrahi Nedir?
Plastik Rekonstruktif ve Estetik cerrahi ismi tam uzmanlık adımızdır. Toplumda zaman zaman estetik cerrah, yada basit ve sığ bir tanımlama ile estetisyen gibi yakıştırmalar yapılan ve tanımlanmaya çalışılan bir branşız. Bu yanlış anlaşmaları giderebilmek için bu yazıyı yazmak istedim.
Plastik Rekonsruktif ve estetik (PREC) cerrahi, çok geniş uygulama alanları olan ve isminden de anlaşılacağı üzere 3 ana alanı içeren bir branştır. Uzmanlık süresi 6-7 yıl gibi tıp fakültesi eğitimi sonrasında çok ağır olan bir eğitim sürecini kapsar.
Latince plastikos, şekil verme ve rekonstruksiyon da yeniden onarım anlamlarına gelmektedir. Yani vücuttaki herhangi bir dokunun kendinden yada dışarıdan vücuda uyan bazı materyallerin şekillendirildikten sonra yeniden yapılandırılması ve işlev kazandırılması sağlanmaya çalışılır. Bu uygulamalar yapılırken kişilerin işlev kadar görünümleride estetik yönden önem arz eder. PREC uzmanlığı vücutta olmayını yeniden yapmayı mevcut olanı yeniden şeki0llendirmeyi ve bunları yaparken de kişilerin yaşam kalitesini arttırmayı hedefler.
Plastik ve Rekonstuktif cerrahi nin ana konuları arasında deri tümörleri, yanıkların tedavisi, el cerraisi, tüm yüz kemik kırıkları, kronik yaraların tedavisi(diyabetik yaralar, bası yaraları, venöz ülserler),doğumsal dudak damak ve yüz anomalileri, edinsel ya da doğumsal meme yokluğu, genital bölgelerin edinsel ve doğumsal yokluğu gibi vücutta eksik olan bir çok dokunun yeniden yapılması yer almaktadır.
Estetik cerrahi ise tamamen kişilerin gerek beden gerekse psikolojik durumunda olumlu değişimler sağlayabilen ve tamamın PREC uzmanı tarafından yapılması gereken operasyonlardır. Bunlar içerisinde, en çok bilinlenleri göğüs küçültme-büyütme operasyonları, karın germe, fazla yağların alınması (Liposuction), yüz germe, göz kapağı ve kepçe kulak estetiği , estetik burun operasyonları (rinoplasti), saç ekimi, lazerle yüz gençleştirme ve bunların dışında her türlü vücut alnının estetik müdahaleleridir.
Ana hatları belirtmeye çalıştığım yukarıdaki çalışma alanları ile düşünüldüğünde, bir PREC uzmanının, çok iyi bir anatomi, fizyoloji, patoloji bilgisi ile temel tıp nosyonun çok iyi olması gerekmektedir. Olmayan bir şeyi yeniden yapmak ya da mevcut olanı daha iyiye ulaştırmak için çok iyi bir hekimlik bilgisi, üç boyutlu düşünebilme, sonrasını iyi tahmin edebilme ve kısmen sanatçı yapısı ile düşünerek çok iyi bir cerrahi teknik yeterliliği gerekmektedir.
Bu unsurlardan dolayı, PREC uzmanlığı bir çok meslek gibi çok daha fazla emek, zaman, sabır isteyen birde ek olarak yetenekli olmayı gerektiren çok geniş bir alandır.
Hekimlikte temel prensip,’’primum non nocere’’,önce zarar vermedir. Doku saygınlığı esastır. Dolayısı ile buna en çok dikkat eden tıp branşı Plastik cerrahidir. Bu bakımdan alanımız olarak tarafımızca yapılması istenen kişinin yaşam kalitesinin arttırılması olduğu düşünüldüğünde,hasta ile hekim arasındaki diyaloğun çok net, karşılıklı istemlerin beklentilerin ve bunların gerçekleştirilebilme olasılığının mümkünlüğü konusunda güven unsurunun olması gereklidir. Şu hususun kesinlikle bilinmesi geerkir ki plastik ve estetik cerrahi operasyonları çok ciddiyet ve dikkat gerektiren müdahaleler olup bu işin eğitimini almış emek vermiş bir PREC (PLASTİK REKONSTRUKTİF VE ESTETİK CERRAHİ)uzmanınca yapılması gerekmektedir.
Liposuction (Liposakşın)
Liposakşın ( liposuction ) 0.3-0.5 cm lik birkaç delikten vücuda sokulan özel olarak dizayn edilmiş kanül denen metal borular yardımı ile yağların negatif basınç eşliğinde emilerek vücuttan uzaklaştırılması işlemidir
Bir vakum aspiratör ve özel kanüller aracılığı ile karın, kalçalar, baldırlar, üst kol, çene, yanaklar ve boyundan yağ alınabilir. Liposakşın mutlaka plastik cerrahlar tarafından yapılması gereken bir girişimdir...
1900 lerin başından itibaren deneme amaçlı uygulanmaya başlamış olup kürtaj yapılan küretler yardımıyla denenmiş olup bu müdahaleler sonucunda bir balerinin ayağının zarar görmesi ile sonuçlanmıştır. Bu yüzden bu operasyon sonuçları iyi yapıldığında çok iyi olan ancak yıkıcı etkileri de sık olmasa da görülebilen ciddi bir operasyondur. Ve mutlaka Plastik Cerrahi uzmanınca yapılması gerekmektedir. Modern anlamda ve künt uçlu kanüllerle uygulanması ilk defa 1983 de Fransız hekim Illouz tarafından gerçekleştirilmiştir.
Erişkin İnsan vücudunda bulunan yağ hücresi sayısı sabittir, yani ergenlik çağını geçmiş bir kişide, kilo almakla yağ hücrelerinin sayısında artış olmaz. Kilo alımında artan belirli kilolara kadar yağ hacmidir. Ancak aşırı kilo alımı durumlarında morbid obezite gibi yağ hücrelerinde hem sayıca hem de hacimce artma olmaktadır.(hiperplazi ve hipertrofi)
Aşırı yağlanmaya neden olan bir çok etken olabilir. En önemli sebepler ki bence en önemli sebep genetik yatkınlık , kötü beslenme alışkanlıklar ve hareketsiz , sedanter yaşam tarzıdır. Aşırı kilolardan kurtulmanın çaresi düzgün dengeli beslenme alışkanlığı edinmek ve düzenli spor yapmaktır.
Fakat vücutta bazı bölgelerdeki yağlanma diyet ve egzersizlere dirençlidir. Bu bölgeler bel, karın, kalça, bacak iç ve dış yanları diz çevresi, çene altı gibi bazı bölgelerdeki yağlanma diyet ve egzersiz yapmaya direçlidir. Eğer ısrarla diyet ve spora devam edilirse vücudun genel metabolizması da bozulabilir.
Bilinen en büyük yalnışlık ya da medyada çıkan yanlış bir takım haberler dolayısı ile liposakşının bir zayıflatma yöntemi olduğudur. Liposakşın bir zayıflama ameliyatı değildir. Yapılan uygun diyete ve spora rağmen vücutta belli yerlerinde biriken inatçı, azalmayan yağ dokusunun yol açtığı, çıkıntı ve şekil bozukluklarının giderildiği, vücut konturlarını düzeltme, vücut şekillendirme ameliyatıdır. Hacmi artmış yağ hücreleri vücuttan uzaklaştırılarak mevcut yağ hücrelerinin sayısı da azaltılmış olur.
Liposakşın ( liposuction ) ameliyatı öncesinde, yapılması gereken en önemli şey muhayne ve sorunun belirlenmesi işlemidir. Hekimin genel tıp nosyonunda ki gibi hastalık yok hasta vardır prensibi ile değerlendirme yapması ve hastanın isteklerini iyi anlaması ve ona sunacağını iyi belirtmesi gerekir ki sonradan gerek hasta gerekse hekim için sorunlar yaşanmasın. Zira estetik cerrahinin her alanında olan yanlış ve gerçekçi olmayan beklentiler liposakşın operasyonunda da olabilmekte ve mutsuzluklara yol açmaktadır.
Operasyon tekniğinden biraz bahsedecek olursak operasyon bölgesine ve alınacak olan yağ miktarına bağlı olmak koşulu ile genel ,lokal sedasyon ya da bölgesel anestezi tercihleri ile sorunlu bölgede deri altına yağların çözülmesini kolaylaştıracak ve kanama ihtimalini azaltacak maddeler içeren bir solüsyon hazırlanarak özel kanüller ya da enjektörler yardımı ile verilir.
Bu hem daha az kanama hem de daha rahat bir operasyon süreci sağlar.Daha sonra bölgenin üzerine veya yakınına 3-4 mm genişliğinde küçük delikler açılır, bu deliklerden deri altı bölgesindeki yağ dokusunun altında derin plandan başlayarak daha yüzeye doğru gelmek koşulu ile , ihtiyaca göre 2-6 mm kalınlıklarında kanüller sokulur. Bu kanüller bazen şeffaf bir plastik hortumla özel bir vakum aspiratörüne bu da genelde 1 atm dir ,ya da direkt negatif basınç uygulayan 60 cc lik enjektör ucuna bağlıdır. Bu şekilde kanüller uygun derinlikte ve planlarda kalmak koşulu ile kontrollü olarak ileri geri ve ışınsal tarzda hareketle yağlar dışarıya alınmaktadır. Son yıllarda popüler olan bir takım yağ alma teknikleri de uygulanmaya başlanmıştır. Bunlar lazer enerjisi kullanarak lazer lipoliz denilen ve ultrason kullanılırak yapılan liposakşın yöntemleridir. Tüm hepsinde amaç belirli bir düzen içinde yağ hücre sayılarını ve miktarlarını azaltarak vücut ahengini bozmadan şekil vermektir.
Liposakşın ( liposuction ) ilk yapılmaya başlandığı yıllarda; tekniğin yeteri kadar bilinmemesinden vakum makinelerinin yeterli olmamasından , kanüllerin geniş ve keskin olmasından ve de teknik olarak kuru yöntemin ( dry ) uygulanmasından dolayı önemli bir takım sorunlar meydana gelmiştir. Sıvı elektrolit kayıplarına neden olmuş hatta yağ embolisi sonucunda hayatını kaybeden kişiler de olmuştur. Ancak son yıllarda tıp bilimindeki ve liposakşın tekniğindeki gelişmelerden ve tümesent dediğimiz adrenalin içeren serum solüsyonlarının artık rutin olarak kullanılmasından dolayı sonra bu tür sorunlar artık gerilerde kalmıştır.
Özellikle son 7- 8 yılda liposakşın ( liposuction ) vücut konturlarının düzeltilmesinde önerilen ve kabul gören bir yöntem haline gelmiş ve alternatif olmaya çalışan yöntemlere karşı üstünlüğünü kanıtlamıştır. Kişinin hedefi çok miktarda yağ aldırarak zayıflamaya çalışmak değil ve vücudun belli bölgelerindeki şekil bozukluklarını ve kontur deformitelerini düzelttirmek ise liposakşın ( liposuction ) seçilecek en etkili yöntemdir. Doğru seçilmiş iyi anlaşılmış gerçekçi bir hastada, güvenli hastane koşullarında, iyi uygulanan teknikle, emniyetli miktarların üstüne çıkılmadıkça önemli riski olmayan ama ciddi bir operasyon yöntemidir.
Farklı bilimsel kaynaklara göre emniyet sınırı değişmekle birlikte, genel olarak 3-5 litre olarak bildirilmektedir. Ancak gerekli koşulları sağladığını düşünüp daha fazla miktarda ( 7-10 litre ) yağ alan cerrahlar mevcuttur. Bu durumda sıvı elektrolit dengesinin bozulmasını önleyecek, tedbirler alınmalıdır ve bazen kan verilmesi de gerekebilir. Ben şahsen bir defa da 5 litreden daha fazla yağ almıyorum. Sonuçta bu operasyon bir estetik operasyon ve sınırları zorlayıp hayatı tehdit edici sonuçlara yol açmaktansa farklı seanslarda iyi bilgilendirme ile gerek hasta gerek cerrahi konfor ile güvenli olarak operasyonlarımı yapmayı tercih ediyorum
Vücudumuzda cildin altında bulunan yağ tabakası kabaca 2 ye ayrılır.; derin ve yüzeyel yağ dokusu olarak iki tabakaya ayrılmaktadır. Liposakşın ( liposuction ) yönteminde bu tabakaların her ikisi de alınabilmektedir.Ancak yüzeyel yağ alınırken çok dikkatli olunması gerekir tecrübe gerektirir. Aksi taktirde fazla yağ boşaltılması olabildiği gibi daha sonra yağ enjeksiyonu gereken çöküntüler meydana gelmektedir.
Derinin hemen altında bulunan yüzeyel yağ dokusunun alınması işlemine ‘liposculpture’ da denmektedir.Bu sebeple en iyi tedavi şekillerinden bir de klasik liposakşın sonrası uygulanan lpg ile sıkılaşma işlemi ya da lazer lipoliz tek başına uygulamaktır. Liposculpture deri sarkıklıkların giderilmesi ve inatçı sellülitlerin yok edilmesinde en önemli yöntem haline gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında liposakşın (liposuction ) sellülit tedavisinde de, başlarda düşünülmesi gereken çok önemli ve başarılı bir yöntemdir
Liposakşın kesinlikle bana göre hastane koşullarında yapılması gereken ciddi bir cerrahi işlemdir.. Alınacak yağ miktarına bağlı olarak 1 – 6 saat arası sürebilir. Vakum uygulanacak bölge geniş ise, mutlaka genel anestezi tercih edilmelidir. Daha sınırlı bir bölgede yapılacak ise epidural anestezi veya intravenöz sedasyon lokal anestezi ile yapılabilir.
Yine alınacak yağ miktarına göre değişmekle beraber , hasta aynı gün ya da 1 gün sonra hastaneden taburcu edilir.Ancak genel anestezi almış bir hastanın 24 saat gözlemde tutulmasında uzamış dönemde anestezi yan etkilerinin kontrol altına alınması açısından bence gerek vardır.Bu sebeple hastanın doktoruya gün pazarlığı yapması doğru değildir. Unutulmamalı ki daha güzel görünmek için umutla ve iyi duygularla çıkılan bir yolda istenmeyen bir takım olumsuzluklarla karşılaşılabilir.Sonuçte bir cerrahi operasyonun bir çok önlenebilen ve önlenemeyen komplikasyonları olabilir. Hastanede kalmak önlenebililir sorunlar açısından gereklidir.
Hasta liposakşından sonra 4-6 hafta süre ile sıkı korse giymelidir.Çünkü liposakşında deride bir azaltma bir germe uygulanmamaktadır. Altı boşaltılan derinin elastikiyetinden faydalanılıp alttaki dokuya şekil alması beklenmektedir. Bu yüzden kullanılan korse bollaşan derinin, elastikiyetini yeniden kazanmasına yardımcı olacaktır. Ameliyattan sonra fazla olmamak üzere ve kişilere bağlı olarak değişmekle beraber düşük şiddette ağrı duyulabilir. Ancak operasyon sırasında liposakşın yapılan alanlara verilen uzun etkili lokal anestezikler sonunda hastalar 24 saat i daha konforlu ve ağrısız atlattıklarını ifade etmektedirler. L
Liposakşın uygulanan bölgelerde şişlik ve morarma olabilir,bunlar zaman içerisinde azalarak geçecektir. Çok ağır şartlar içeren bir işi yoksa kişi 4 – 5. günlerde işine dönebilir.
Ameliyat sonrasında liposakşın bölgelerinde küçük dalgalanmalar olabilir, bu problemler LPG uygulaması ve masaj ile bir miktar giderilebilmektedir. Alınması gereken yağ dokusu, bir defada alınabilecek miktardan fazla ise liposakşın ( liposuction ) birden fazla seansta da yapılabilir.
Sigara operasyon öncesinde ve sonrasında gerek anestezi gerek komplikasyonların önlenmesi gerekse iyileşme açısından mutlak suretle bırakılmalıdır. Aksi taktirde istenmeyen sonuçlar gelişebilmektedir.
Liposakşın, karın , kasık germe cerrahileri , meme küçültme ve yüz germe cerrahileri,ve erkeklerde vücut şekillendirme yanında jinekomasti (erkekte göğüs yağlanması ve büyümesi) operasyonlarında da kombine olarak kullanılabilen çok etkili bir cerrahi tekniktir.
İyi hasta seçimi, gerçekçi beklentiler ve çok iyi bir hekim hasta uyumu ile uygun şartlarda yapıldığında yüz güldürücü sonuçları çok iyi olabilen hekimi ve hastayı memnun ve motive eden ciddi bir cerrahi işlemdir.

Saygılarımla
Op. Dr. S.Ali KIZILKAYA


Galeri Adı Açıklama
Online İşlemler
Görüş ve Önerileriniz
TIBBİ BİRİMLERİMİZ
Acil Servis ve Ambulans Hizmetleri
Anestezi ve Reanimasyon
Ağız Diş Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Üroloji
Beslenme ve Diyetetik
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Biyokimya
Dahiliye
Dermatoloji
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Göz Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Genel Cerrahi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz
Nöroloji
Ortopedi
Psikiyatri
Radyoloji
Copyright © 2018 4 Web tasarım: ReklamTürk
Personel Şikayet Sayfası
Personel Sisteme Giriş